...

Tool Liên Minh

Thuê 1 key kích hoạt dùng chung hai loại tool pvlol & riotv2.Luôn update tool theo phiên bản game mới nhất,an toàn,full combo


MUA NGAY

Top nạp nhiều

Những thành viên có tổng tiền nạp nhiều nhất.

Rank Member Tổng nạp Tiền Thưởng
Thách Đấu than*** (id207) 573,000đ 300,000đ
GrandMaster nguy*** (id160) 521,000đ 200,000đ
Cao Thủ phan*** (id116) 450,000đ 150,000đ
Kim Cương Vu L*** (id132) 433,000đ 100,000đ
Bạch Kim minh*** (id136) 378,000đ 80,000đ
Vàng Đoàn nguy*** (id289) 196,000đ 70,000đ
Bạc Đoàn Đàm*** (id105) 138,000đ 60,000đ
Đồng Đoàn Huỳn*** (id112) 70,000đ 50,000đ
Sắt Đoàn nguy*** (id166) 64,000đ 40,000đ
Gỗ Đoàn tuan (id153) 42,000đ 30,000đ

Top đại gia

Những thành viên có số dư cao nhất hiện tại

Rank Member Tiền Dư
Thách Đấu vu v*** (id115) 35,000đ
GrandMaster hakh*** (id315) 20,000đ
Cao Thủ Huỳn*** (id112) 18,000đ
Kim Cương than*** (id207) 16,000đ
Bạch Kim loal*** (id261) 14,000đ
Vàng Đoàn luon*** (id362) 14,000đ
Bạc Đoàn hoan*** (id108) 14,000đ
Đồng Đoàn NGUY*** (id365) 14,000đ
Sắt Đoàn duon*** (id131) 14,000đ
Gỗ Đoàn nguy*** (id166) 12,000đ